Welkom

Ondersteund door Job Coach Connect gaan bedrijven de samenwerking aan met kandidaten die klaar zijn voor een volgende stap richting zelfstandige deelname op de arbeidsmarkt.

Job Coach Connect adviseert werkgevers, bemiddelt werkzoekenden naar een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en coacht hen om het werk zo goed mogelijk te laten verlopen.

Onze coaches en dienstverlenende recruiters werken nauw samen met betrokken professionals van scholen, zorginstellingen, hulpverlenende instanties, gemeenten en UWV.